คำแนะนำในการดาวน์โหลดแอป IOS

กลับ
ขั้นตอนที่ 1: เปิดซาฟารี
ขั้นตอนที่ 2: เข้าถึง “Jun88.com”
ขั้นตอนที่ 3: เลือกวิดเจ็ต Iphone
ขั้นตอนที่ 4: เลือกเพิ่มหน้าจอหลัก
ขั้นตอนที่ 5: เลือกปุ่ม "เพิ่ม"
ขั้นตอนที่ 6: แอป Jun88 บนหน้าจอ